Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie 

Informacje ogólne 

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych, zamieszczonym pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej. 

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo udostępniają. Mogą to być na przykład dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas, w którym strona była przeglądana). Dane te zbierane są automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową. 

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane? 

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników. 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi? 

Zawsze mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu otrzymania Państwa zapisanych danych osobowych, jak również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w informacji prawnej. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców 

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest z reguły analizowane anonimowo; nie ma możliwości prześledzenia Twojego zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, rezygnując z używania określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe 

Ochrona danych 

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodny z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania. 

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego 

W przypadku naruszenia ochrony danych, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest krajowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa.

 

Prawo do przenoszenia danych 

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe. 

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona jest używana ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http: //" na "https: //" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL - lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. 

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w informacji prawnej. 

 

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych 

Wykorzystanie w zakresie określonym w informacji prawnej Niniejszym sprzeciwiamy się publikowaniu danych kontaktowych w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 

Cookies 

Niektóre strony internetowe używają tzw. plików cookie. Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na akceptację plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach dla określonych spraw lub ogólnie wykluczyć i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz (np. funkcja koszyka na zakupy) stają się uzasadnionym interesem w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Pliki dziennika serwera 

Operator strony internetowej automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  - typ przeglądarki i wersja przeglądarki 

  - używany system operacyjny 

  - adres URL osoby odsyłającej 

  - nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp 

  - czas żądania serwera 

  - adres IP 

 

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

 

Formularz kontaktowy 

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub nie zostanie określony cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. 

 

Funkcja komentowania na tej stronie internetowej 

Dla funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail i, jeśli nie piszesz anonimowo, wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika. 

 

Przechowywanie adresu IP 

Nasza funkcja komentarzy zapisuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

 

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do czasu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze). 

 

Podstawa prawna 

Zapisywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

4. Narzędzia analityczne i reklama 

Google Analytics 

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics.  

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Zapisywanie danych odbywało się za pomocą plików cookie Google Analytics. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. 

 

Anonimizacja IP 

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Dzięki temu Państwa adres IP, zanim zostanie przekazany do USA, zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. 

 

Wtyczka do przeglądarki 

Mogą Państwo zapisać pliki cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu danych zlecenia i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Cechy demograficzne zawarte w Google Analytics 

 

Ta strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach Google oraz z danych odwiedzających pochodzących od podmiotów trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w rozdziale "Sprzeciw wobec gromadzenia danych". 

 

Google AdSense 

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc. 

 

Google AdSense używa tzw. "cookies", plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Google AdSense wykorzystuje również tzw. web beacons (niewidoczną grafikę). Te web beacons mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na tych stronach.

 

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW na temat korzystania z tej witryny (w tym adres IP) oraz dostarczania formatów reklamowych są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi przechowywanymi na Państwa temat. 

 

Zapisu dokonano za pomocą plików cookie AdSense. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. 

 

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o Państwu danych w opisany powyżej sposób i w podanym powyżej celu.

 

Remarketing Google Analytics 

 

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. 

 

Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych reklamy utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami Cross-device Google AdWords i Link do Google DoubleClick. W ten sposób dostosowane do Państwa zainteresowań, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dopasowane do Państwa wcześniejszych zastosowań i zachowań podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym Państwa urządzeniu (np. tablecie lub komputerze). 

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, Google połączy w tym celu historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być wyświetlane na każdym urządzeniu, na którym zalogujesz się za pomocą swojego konta Google. 

 

Aby wspierać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowania i utworzenia grup docelowych dla reklam typu cross-device.

 

5. Newsletter

Dane do Newslettera 

Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. 

 

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. 

 

Dane, które zostały przez Państwa zapisane u nas w celu zapisania się na newsletter, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte. Dane, które zostały przez nas zapisane do innych celów (np. adresy e-mail do strefy członka), pozostają nienaruszone. 

 

MailChimp 

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania biuletynów.

MailChimp jest usługą, która m.in. organizuje i analizuje wysyłanie newsletterów. be.Jeśli wprowadzisz dane w celu zapisania się do newslettera (np. adres e-mail), będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z "EU-US -Privacy-Shield ". Tarcza Prywatności" jest umową między Unią Europejską (UE) a USA, która ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA.

Za pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Kiedy otwierają Państwo e-mail wysłany za pomocą MailChimp, plik zawarty w e-mailu (tzw. web beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki zostały kliknięte. Zapisywane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy link. Mogą Państwo również zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać poprzez wypisanie się z newslettera. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które zostały przez Państwa u nas zapisane w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera, a po wypisaniu się z newslettera zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów MailChimp. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy w innych celach (np. adresy e-mail do strefy członków).

 

6. Wtyczki i narzędzia 

 

YouTube 

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, prowadzonego przez Google. 

Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaną Państwo połączeni z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.

Czcionki internetowe Google 

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie Google Web Fonts ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online. 

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, wówczas komputer użyje standardowej czcionki. 

 

Mapy Google 

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. 

 

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej.

7. Marketing internetowy i programy partnerskie 

Program partnerski Amazon 

Operatorzy stron biorą udział w programie partnerskim Amazon EU. Na naszych stronach, Amazon wyświetla reklamy i linki do strony Amazon.de, gdzie możemy zarobić pieniądze poprzez zwrot kosztów reklamy. Amazon wykorzystuje do tego pliki cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu Amazon może rozpoznać, że kliknęli Państwo na link partnerski na naszej stronie internetowej.

  "Pliki cookie firmy Amazon" zostały zapisane. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego może być określona tylko dzięki plikom cookie.