Ktoś, kto nie popełnia błędów, nie działa. Tylko posuwanie się naprzód, popełnianie błędów i podejmowanie ryzyka może dać Ci rezultaty i doprowadzić do zwycięstwa

Całkowite wydatki na edukację na całym świecie przekraczają obecnie 2 biliony USD.

Tłumaczenie 2 bilionów na rosyjski Marcin Kania

Całkowite wydatki na edukację na całym świecie przekraczają obecnie 2 biliony USD.

Rozszerzenie 2000 miliardów USD zostało już ogłoszone jako plan naprawy gospodarczej.

Ponadto, IPO Saudi Aramco [2 biliony dolarów] może nie osiągnąć docelowej wartości.

Ten rynek szacuje się na 2000 miliardów USD tylko w krajach OECD.

Według jednego z szacunków wartość międzynarodowego rynku funduszy hedgingowych wynosi 2 biliony dolarów i rośnie.

Według jednego z szacunków wartość międzynarodowego rynku funduszy hedgingowych wynosi 2 biliony dolarów i rośnie.

Wood Mackenzie szacuje, że formacja Bażenow zawiera 2 biliony baryłek ropy; osiągalne stopy odzysku są nieznane.

Wood Mackenzie szacuje, że Bazhenov zawierał 2 biliony baryłek ropy; osiągalne stopy odzysku są nieznane.

W 1994 roku Federacja ogłosiła obrót w wysokości 2000 miliardów jenów, z czego 3,2% zależy od uznania Sasakawy.

W 1994 roku Federacja ogłosiła obrót biznesowy w wysokości dwóch miliardów jenów, z czego 3,2% było w całości zależne od Sasakawy.

W ciągu ostatnich 50 lat my, zachodnie kraje będące darczyńcami, przekazaliśmy kontynentowi afrykańskiemu 2 biliony dolarów amerykańskich.

W ciągu ostatnich 50 lat my, zachodnie kraje będące darczyńcami, przekazaliśmy kontynentowi afrykańskiemu dwa biliony dolarów amerykańskich.

Wszystkie światowe budżety obronne i wydatki wojskowe wynoszą łącznie prawie dwa biliony dolarów rocznie.

Rosyjski PKB wynosi około 2 biliony dolarów, a jego populacja, obecnie 143 mln, gwałtownie spada.

Łącznie różne fundusze publiczne w krajach rozwijających się zapewniają około 2000 miliardów dolarów amerykańskich.

Szacuje się, że obszar ten zawiera prawie 15 miliardów baryłek zasobów do wydobycia i ponad 2000 miliardów metrów sześciennych gazu.

Uważa się, że obszar ten zawiera około 15 miliardów baryłek ropy naftowej do wydobycia i ponad 2 biliony metrów sześciennych gazu ziemnego.

Tej nadwyżce na rachunku obrotów bieżących towarzyszył znaczny wzrost całkowitych zasobów walutowych w krajach rozwijających się, które na koniec 2005 r. osiągnęły poziom 2 biliony dolarówp>

Nadwyżce na rachunku obrotów bieżących towarzyszył znaczny wzrost rezerw walutowych krajów rozwijających się, które do końca 2005 r. sięgnęły 2 biliony USD.

I każda z tych grup obszarów metropolitalnych ma PKB sięgający 2 bilionów dolarów, co jest niemal równowartością dzisiejszego PKB Indii.

I wiele z tych klastrów obszarów metropolitalnych ma PKB zbliżony do dwóch bilionów dolarów – prawie taki sam jak w dzisiejszych Indiach.

Całkowite aktywa, które mają zostać sprzedane w ciągu najbliższych dwóch lat, są obecnie wyceniane na około 2 biliony dolarów.

Według aktualnych szacunków wartość aktywów, które prawdopodobnie zostaną sprzedane w ciągu najbliższych dwóch lat, wynosi około 2 biliony USD.

Od początku globalnego kryzysu finansowego zmobilizowano ponad 2000 miliardów dolarów, aby złagodzić jego skutki finansowe.

Od początku globalnego kryzysu finansowego zmobilizowano ponad 2 biliony dolarów amerykańskich, aby złagodzić jego skutki finansowe.

Oczekuje się, że ta zmiana nastąpi w temperaturach przekraczających 2000 miliardów stopni, czyli około 100 000 razy wyższych niż w centrum Słońca.

Taka zmiana powinna nastąpić, gdy temperatura przekroczy około 2000 miliardów stopni — około 100 000 razy wyższą niż w jądrze Słońca.

Szacuje się, że każdego dnia na świecie krąży około 2000 miliardów dolarów, co otwiera ogromne możliwości dla zorganizowanych grup przestępczych.

Według aktualnych szacunków każdego dnia na świecie przepływa około 2 biliony dolarów, co otwiera ogromne możliwości dla zorganizowanych syndykatów przestępczych.

Przykłady służą tylko do tłumaczenia wyszukiwanego słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Nie są one przez nas wybierane ani sprawdzane i mogą zawierać nieodpowiednie terminy lub pomysły. Proszę zgłosić przykłady, które wymagają edycji lub nie są wyświetlane. Tłumaczenia zgrubne lub potoczne są zwykle oznaczone na czerwono lub pomarańczowo.


Przygotowaliśmy listę brokerów, których zalecamy ominąć.


Komentarze (0)